Zaloguj

Jesteśmy partnerem SKIDATA AG w Polsce
w zakresie systemów parkingowych i kontroli dostępu.

Dysponujemy: działem projektowym w zakresie systemów parkingowych, przeszkolonym przez SKIDATA AG; całodobowym autoryzowanym serwisem technicznym systemów SKIDATA, z certyfikowanymi inżynierami; centrum zdalnego monitoringu systemów; magazynem części zamiennych SKIDATA oraz materiałów eksploatacyjnych; własnym działem R&D.

SYSTEMY PARKINGOWE

Oferujemy nowoczesne, elastyczne i bezpieczne oprogramowanie do zarządzania parkingami SKIDATA Parking.Logic, jak również produkowane przez SKIDATA AG urządzenia parkingowe, np. szlabany, kolumny wjazdowe i wyjazdowe, automatyczne kasy. Integrujemy systemy z innymi rozwiązaniami w danym obiekcie, np. BMS. Każdorazowo projekt dostosowujemy do charakterystyki, potrzeb, wielkości i możliwości danego obiektu, ale też oczekiwań i wymagań zarządzających.

więcej

KONTROLA DOSTĘPU

Oferujemy oprogramowanie SKIDATA Handshake.Logic - elastyczne i skuteczne narzędzie do zarządzania wstępem do obiektów przy wykorzystaniu biletów lub kart, jak również produkowane przez SKIDATA AG urządzenia, jak np. tripody, czytniki kart i biletów czy wysokie kołowroty. Integrujemy systemy z rozwiązaniami do produkcji i dystrybucji biletów i kart, ale też z innymi systemami w danym obiekcie, np. z rozwiązaniami do zarzadzania parkingiem.

więcej