Zaloguj

DG PARK

 

DG Park od 2009 r. jest jedynym przedstawicielem SKIDATA AG na Polskęw zakresie systemów parkingowych oraz kontroli dostępu i biletowych.
DG Park dysponuje:
działem projektowym w zakresie systemów parkingowych, przeszkolonym przez SKIDATA AG;
całodobowym autoryzowanym serwisem technicznym systemów parkingowych i kontroli dostępu SKIDATA, z certyfikowanymi inżynierami (w zakresie systemów parkingowych, jak również kontroli dostępu);
magazynem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (Warszawa).
DG Park specjalizuje się w:
projektach systemów, ich dostawach, instalacji, uruchamianiu, szkoleniu personelu;
projektach organizacji ruchu;
integracji systemów (np. parkingowy – kontrolę dostępu – BMS – p.poż., itd.);
pełnej obsłudze posprzedażowej systemów parkingowych i kontroli dostępu (naprawy, konserwacja, dodatkowe treningi, rozbudowy systemów itd.);
wykonywaniu oznakowania poziomego i pionowego parkingów, garaży, magazynów, hal itp.;
przygotowywaniu specyfikacji i materiałów przetargowych na zakup systemów parkingowych;
konsultacjach i analizie ekonomicznej inwestycji parkingowych.

DG PARK od 2009 r. jest partnerem SKIDATA AG w Polsce w zakresie systemów parkingowych oraz kontroli dostępu i biletowych.
DG PARK
to firma rodzinna, działająca od 1980 r., a doświadczenie w branży parkingowej zdobywająca od 1998 r. W 2009 r. austriacka firma SKIDATA AG, lider światowego rynku systemów parkingowych i kontroli biletowej, wybrał DG PARK jako swojego partnera w Polsce w zakresie systemów parkingowych oraz kontroli dostępu i biletowych. Trafność tego wyboru potwierdza kilkadziesiąt udanych realizacji systemów parkingowych i kontroli dostępu na terenie Polski. Od 2015 r. DG PARK jest członkiem-założycielem Polskiej Organizacji Branży Parkingowej. Od 2017 r. firma, przy wsparciu z Funduszy Unijnych, realizuje projekt innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania parkingami.

DG Park specjalizuje się w:

- projektach systemów parkingowych i kontroli biletowej, ich dostawach, instalacji, uruchamianiu, szkoleniu personelu;

- rozwiązaniach dodatkowych dla parkingów, jak np. nawigacja parkingowa, systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych, czytniki dalekiego zasięgu czy monitoring parkingów,

- projektach organizacji ruchu;

- integracji systemów (np. parkingowy – kontrola dostępu – BMS – p.poż., itd.);

- pełnej obsłudze posprzedażowej systemów parkingowych i kontroli dostępu (naprawy, konserwacja, dodatkowe treningi, rozbudowy systemów itd.);

- przygotowywaniu specyfikacji i materiałów przetargowych na zakup systemów parkingowych;

- konsultacjach i analizie ekonomicznej inwestycji parkingowych.