Zaloguj

Referencje

CSK WIM przy ul. Szaserów w Warszawie

Szpitale
System SKIDATA zarządza parkingami jednego z najbardziej znanych szpitali w Polsce

Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Szpitale
System SKIDATA zarządza parkingiem Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, jednego z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce.

Szpitale poza Polską

Szpitale
Z systemów parkingowych SKIDATA korzystają m.in. tak znane szpitale, jak

austriackie Vienna General Hospital, Klagenfurt General Hospital lub Sank Poelten Clinic, belgijskie Heilig Hart Hospital lub Sint Elisabeth Hospital, izraelski Chaim Sheba Medical Center Soroka Hospital, amerykańskie Barnes-Jewish Hospital St. Louis, Reagan Medical Center UCLA California czy Newport Lido Medical Center Los Angeles, a także kilkadziesiąt szpitali we Włoszech, m.in. Santa Corona w Pietra Ligure.

SPCSK przy ul. Banacha w Warszawie

Szpitale
Parking największego w Polsce szpitala – Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

Obsługiwany jest przez system SKIDATA, zintegrowany z nowoczesnym monitoringiem parkingu opartym o technologię IP. System obejmuje m.in. sześć wjazdów i wyjazdów, wydzielone tory dla karetek pogotowia czy też kasy automatyczne.

Inne szpitale w Polsce

Szpitale
Systemy SKIDATA działają także m.in.:

Uniwersyteckim im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie czy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie.