Zaloguj

Oferta

System rozpoznawania tablic rejestracyjnych

Zintegrowane z systemem parkingowym SKIDATA rozwiązanie polegające na automatycznej weryfikacji numeru rejestracyjnego auta wjeżdżającego na parking lub z niego wyjeżdżającego.


Zabezpiecza właściciela auta przed jego kradzieżą (wyjazd samochodu z parkingu możliwy jest jedynie z biletem przypisanym do numeru rejestracyjnego danego pojazdu), usprawnia dostęp do parkingu (parking lub jego część może zostać przeznaczony wyłącznie dla zdefiniowanych wg numerów rejestracyjnych pojazdów), ale też zabezpiecza interesy właściciela/operatora parkingu – w przypadku parkingów abonamentowych (obsługiwanych kartami zbliżeniowymi) dzięki bazie numerów rejestracyjnych unika się wykorzystywania tej samej karty przez kilku użytkowników (np. pracujących w inne dni, na innych zmianach).

System rozwiązuje także problem z użytkownikami gubiącymi bilety – administrator szybko odnajdzie informację o dacie i godzinie wjazdu danego auta na parking. System zapewnia skuteczność rozpoznawania numerów na poziomie 97-99 proc. Z szerokim kątem rozpoznawania numerów, ustawianym indywidualnie do potrzeb danego projektu. Działa non stop, z automatycznym adaptowaniem się do zmieniających się warunków zewnętrznych (natężenie światła). Rozpoznaje i odczytuje tablice w czasie ruchu pojazdu. Wygodne narzędzie do analiz, tworzenia statystyk, zliczania, zarządzania logistyką. Pozwala na sterowanie barierami parkingowymi czy sygnalizacją świetlną. Dzięki tworzeniu Białej listy i Czarnej listy może samodzielnie stanowić system kontroli dostępu do parkingu.