Zaloguj

Praca w DG PARK

 

Monter urządzeń teletechnicznych
Wymagamy:
zdolności manualnych,
ogólnej wiedzy teletechnicznej,
samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań,
prawa jazdy kat. B,
zdolności wykonania prostych prac budowlanych, niezbędnych podczas montażu urządzeń,
gotowości zdobywania nowych umiejętności
Jako dodatkowy atut traktujemy:
znajomość języka angielskiego (lub niemieckiego),
uprawnienia „SEP” do 1 kV,
Oferujemy:
samodzielną, odpowiedzialną i dającą satysfakcję pracę w młodym i dynamicznym zespole,
możliwości rozwoju zawodowego (w tym szkoleń w austriackiej centrali firmy SKIDATA AG),
uczestniczenie w realizacji nieszablonowych przedsięwzięć, jak np. budowa Stadionu Narodowego w Warszawie,
rozbudowany system premii.
Serwisant urządzeń parkingowych i kontroli dostępu
Wymagamy:
zdolności manualnych,
ogólnej wiedzy teletechnicznej,
samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań,
prawa jazdy kat. B,
gotowości zdobywania nowych umiejętności
Jako dodatkowy atut traktujemy:
znajomość języka angielskiego (lub niemieckiego),
Oferujemy:
samodzielną, odpowiedzialną i dającą satysfakcję pracę w młodym i dynamicznym zespole,
możliwości rozwoju zawodowego (w tym szkoleń w austriackiej centrali firmy SKIDATA AG),
możliwość uczestniczenia w realizacji nieszablonowych przedsięwzięć, jak np. budowa Stadionu Narodowego w Warszawie,
rozbudowany system premii.
ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW
Zgłoszenia zawierające CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: praca@dgpark.pl lub listownie:
DG Park
ul. Instalatorów 5
02-237 Warszawa
z dopiskiem: PRACA
Do zgłoszenia prosimy dołączyć podpisaną klauzulę o następującej treści:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. Ust. nr 133, poz. 883).”

Monter urządzeń teletechnicznych
Wymagamy:

zdolności manualnych,ogólnej wiedzy teletechnicznej,samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań,prawa jazdy kat. B,zdolności wykonania prostych prac budowlanych, niezbędnych podczas montażu urządzeń,gotowości zdobywania nowych umiejętnościJako dodatkowy atut traktujemy:
znajomość języka angielskiego (lub niemieckiego),uprawnienia „SEP” do 1 kV
Oferujemy:
samodzielną, odpowiedzialną i dającą satysfakcję pracę w młodym i dynamicznym zespole,możliwości rozwoju zawodowego (w tym szkoleń w austriackiej centrali firmy SKIDATA AG),uczestniczenie w realizacji nieszablonowych przedsięwzięć, jak np. budowa Stadionu Narodowego w Warszawie,rozbudowany system premii.

Serwisant urządzeń parkingowych i kontroli dostępu
Wymagamy:
zdolności manualnych,ogólnej wiedzy teletechnicznej,samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań,prawa jazdy kat. B,gotowości zdobywania nowych umiejętnościJako dodatkowy atut traktujemy:
znajomość języka angielskiego (lub niemieckiego),
Oferujemy:
samodzielną, odpowiedzialną i dającą satysfakcję pracę w młodym i dynamicznym zespole,możliwości rozwoju zawodowego (w tym szkoleń w austriackiej centrali firmy SKIDATA AG),możliwość uczestniczenia w realizacji nieszablonowych przedsięwzięć, jak np. budowa Stadionu Narodowego w Warszawie,rozbudowany system premii.

Zgłoszenia kandydatów:
Zgłoszenia zawierające CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: praca@dgpark.pl lub listownie:


DG PARK

ul. Robotnicza 11/13
02-261 Warszawa
z dopiskiem: PRACA

 

UWAGA!

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest DG Park Zwierzchowski Spółka jawna, ul. Górnośląska 4A/35, 00-444 Warszawa. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.