Aktualności

Fakturomat DG PARK już działa na pierwszych parkingach

DG PARK wprowadził na rynek innowacyjne w branży systemów parkingowych narzędzie – fakturomat. Moduł pozwala kierowcom na samodzielne pobranie faktury VAT za parkowanie, na podstawie opłaconego biletu. 

 

Wystarczy odczytać bilet parkingowy w fakturomacie, dopisać nr NIP podmiotu, dla którego ma być wystawiona faktura i potwierdzić poprawność załadowanych na podstawie NIP danych firmy. Fakturę można wydrukować na miejscu i/lub przesłać w formie PDF na podany adres mailowy.

 

Administrator parkingu zyskuje z kolei wygodne narzędzie do łatwego zarządzania fakturami, archiwizowania ich, drukowania utraconych dokumentów czy wystawiania klientom faktur w biurze. 

 

Moduł może być wyposażony w narzędzie pozwalające na wyświetlanie na ekranie regulaminu parkingu, instrukcji pobrania samodzielnego faktury czy cennika parkingu, ale też reklam czy komunikatów promocyjnych, a nawet interaktywnych narzędzi marketingowych czy dodatkowych serwisów (jak choćby e-sklep).   

  

Opcjonalnie moduł może być także wyposażony w narzędzia do tworzenia rozbudowanych statystyk i raportów dla administracji parkingu. 

 

Fakturomat może być instalowany na kasach automatycznych SKIDATA serii sKiosk, ale też w oddzielnych urządzeniach. Z kolei księgowość i operator obiektu mają zdalny dostęp do modułu, pozwalający na pełne wykorzystanie możliwości nowego narzędzia. 

 

Innowacyjne rozwiązanie to nie tylko szybsza i łatwiejsza obsługa dla kierowców. To oszczędności w kosztach administrowania parkingiem. To także większe bezpieczeństwo obsługi i kierowców, dzięki samodzielnemu pobieraniu faktury, bez konieczności udawania się do biura obsługi parkingu. 

 

Pierwsze fakturomaty działają już od kilku tygodni w obiektach z systemem parkingowym SKIDATA Parking.Logic.

Fakturomat DG PARK już działa na pierwszych parkingach - Galeria nr1
Fakturomat DG PARK już działa na pierwszych parkingach - Galeria nr2

Nasza oferta systemy parkingowe

Aktualności

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszych realizacji pomysłów tego, co dzieje się w naszej firmie oraz czym istotnym żyje branża parkingowa? Koniecznie odwiedzaj ten dział. Właśnie tutaj prezentujemy aktualności istotne z naszego punktu widzenia. Zachęcamy także do śledzenia nas na FB i Instagramie.

Aktualności

System parkingowy SKIDATA w Hali Stulecia

2023-02-21

System parkingowy SKIDATA w Hali Stulecia

DG PARK zainstalował najnowsze rozwiązania SKIDATA na parkingach wrocławskiej Hali Stulecia. 

Nowa strona www.skidata.com

2023-01-25

Nowa strona www.skidata.com

Już jest! Nowa i innowacyjna strona korporacyjna www.skidata.com.

Formularz kontaktowy

Jesteś zainteresowany/na naszą ofertą?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

BIURO HANDLOWE

ul. Robotnicza11/13

02-261 Warszawa

+48 22 111 00 23

info@dgpark.pl www.dgpark.pl

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż: a) administratorem danych osobowych jest DG Park Zwierzchowski Spółka jawna, z siedziba w Warszawie (00-444), przy ul. Górnośląskiej 4A/35. Dane kontaktowe: adres korespondencyjny: Ul. Robotnicza 11/13, 02-261 Warszawa, tel. +48221110023 email: info@dgpark.pl. b) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). c) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych. d) dane osobowe są przekazywane innym podmiotom tj.: LH.pl Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań (hosting) oraz mogą być przekazywane partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję. e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja). g) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. h) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procedowana.