Aktualności

SKIDATA na parkingu Metro Politechnika, ze zdalnym zarządzaniem przez ZDM

Dwa podziemne parkingi w centrum Warszawy, oddalone od siebie o kilka kilometrów, zarządzane są już zdalnie. DG PARK wyposażył parking przy Metrze Politechnika w nowy system SKIDATA

Zintegrował go z oddanym rok wcześniej systemem na parkingu pod Pl. Krasińskich, a całość połączył z jednym centrum zarządzania w siedzibie ZDM – właściciela parkingów.

 

Metro Politechnika to kolejny z uruchomionych przez DG PARK w ostatnich tygodniach nowych systemów SKIDATA. Parking zlokalizowany jest w centrum Warszawy, w sąsiedztwie stacji Metro Politechnika. To już drugi obiekt, którego właścicielem jest Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, wyposażony w nowy system parkingowy SKIDATA. W skład rozwiązania SKIDATA wchodzi m.in. Door.Reader – czytnik pozwalający na otwarcie drzwi do parkingu jedynie osobom z ważnym biletem lub kartą parkingową.

 

Operatorem parkingu jest firma Poland Car Parking. Z kolei operatorem drugiego obiektu ZDM – Pl. Krasińskich – jest firma Marcpol. Każdy z operatorów ma dostęp wyłącznie do danych zarządzanego przez siebie obiektu. System na każdym z parkingów jest odizolowany od drugiego obiektu. Z kolei ZDM jako właściciel, ze swojej siedziby przy ul. Chmielnej (ale i każdego dowolnego miejsca za pośrednictwem internetu), ma pełen podgląd obu parkingów. Dotyczy to m.in. aktualnej sytuacji na parkingu (np. zajętości), stanu technicznego urządzeń, stanu systemu, rozliczeń. Uprawniony pracownik ZDM może także przejąć zdalnie kontrolę nad danym obiektem.

 

Do centralnego komputera umieszczonego w siedzibie ZDM można dołączyć nieograniczoną liczbę kolejnych parkingów.

SKIDATA na parkingu Metro Politechnika, ze zdalnym zarządzaniem przez ZDM - Galeria nr1
SKIDATA na parkingu Metro Politechnika, ze zdalnym zarządzaniem przez ZDM - Galeria nr2
SKIDATA na parkingu Metro Politechnika, ze zdalnym zarządzaniem przez ZDM - Galeria nr3

Nasza oferta systemy parkingowe

Aktualności

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszych realizacji pomysłów tego, co dzieje się w naszej firmie oraz czym istotnym żyje branża parkingowa? Koniecznie odwiedzaj ten dział. Właśnie tutaj prezentujemy aktualności istotne z naszego punktu widzenia. Zachęcamy także do śledzenia nas na FB i Instagramie.

Aktualności

System parkingowy SKIDATA w Hali Stulecia

2023-02-21

System parkingowy SKIDATA w Hali Stulecia

DG PARK zainstalował najnowsze rozwiązania SKIDATA na parkingach wrocławskiej Hali Stulecia. 

Nowa strona www.skidata.com

2023-01-25

Nowa strona www.skidata.com

Już jest! Nowa i innowacyjna strona korporacyjna www.skidata.com.

Formularz kontaktowy

Jesteś zainteresowany/na naszą ofertą?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

BIURO HANDLOWE

ul. Robotnicza11/13

02-261 Warszawa

+48 22 111 00 23

info@dgpark.pl www.dgpark.pl

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż: a) administratorem danych osobowych jest DG Park Zwierzchowski Spółka jawna, z siedziba w Warszawie (00-444), przy ul. Górnośląskiej 4A/35. Dane kontaktowe: adres korespondencyjny: Ul. Robotnicza 11/13, 02-261 Warszawa, tel. +48221110023 email: info@dgpark.pl. b) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). c) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych. d) dane osobowe są przekazywane innym podmiotom tj.: LH.pl Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań (hosting) oraz mogą być przekazywane partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję. e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja). g) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. h) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procedowana.