Oferta

LPR - rozpoznawanie numerów

rozpoznawanie numerów

Zintegrowane z systemem parkingowym SKIDATA rozwiązania polegające na automatycznej weryfikacji numeru rejestracyjnego auta wjeżdżającego na parking lub z niego wyjeżdżającego. W ofercie zarówno własne rozwiązania SKIDATA, jak i podsystemy innych dostawców - w zależności od potrzeb danego obiektu. 

Rozwiązanie przyspiesza obsługę pojazdów na wyjazdach (po rozpoznaniu numeru auta, dla którego bilet został już opłacony, system automatycznie może podnosić szlaban, bez konieczności czytania biletu przez kolumnę wyjazdową. Dodatkowo, system może zabezpieczać właściciela auta przed jego kradzieżą (wyjazd samochodu z parkingu możliwy jest jedynie z biletem przypisanym do numeru rejestracyjnego danego pojazdu). Usprawnia dostęp do parkingu (parking lub jego część może zostać przeznaczony wyłącznie dla zdefiniowanych wg numerów rejestracyjnych pojazdów). Zabezpiecza interesy właściciela/operatora parkingu – w przypadku parkingów abonamentowych (obsługiwanych kartami zbliżeniowymi) dzięki bazie numerów rejestracyjnych unika się wykorzystywania tej samej karty przez kilku użytkowników (np. pracujących w inne dni, na innych zmianach). System rozwiązuje także problem z użytkownikami gubiącymi bilety – administrator szybko odnajdzie informację o dacie i godzinie wjazdu danego auta na parking.

W zależności od zastosowane rozwiązania, zapewniamy skuteczność rozpoznawania numerów na poziomie 97-99 proc. Z szerokim kątem rozpoznawania numerów, ustawianym indywidualnie do potrzeb danego projektu. Działanie non stop, z automatycznym adaptowaniem się do zmieniających się warunków zewnętrznych (natężenie światła). Rozpoznawanie i odczyt tablic w czasie ruchu pojazdu. Wygodne narzędzie do analiz, tworzenia statystyk, zliczania, zarządzania logistyką. Pozwala na sterowanie barierami parkingowymi czy sygnalizacją świetlną. Dzięki tworzeniu Białej, Szarej i Czarnej listy może samodzielnie stanowić system kontroli dostępu do parkingu.

Możliwość instalacji kamer zarówno na obudowie bariery, w osobnej video-kolumnie, na sztycy, ścienia lub pod sufitem.

Produkty z kategorii: Analiza nr rejestracyjnych

Narzędzie Tariff-Trigger

Narzędzie (uzupełnienie dla systemu LPR) pozwalające na dowolne budowanie list numerów rejestracyjnych...

Kamery kontekstowe

Jako uzupełnienie systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych, zwłaszcza do takich obiektów, jak centra...

Monitoring parkingu

Jako uzupełnienie systemu parkingowego oferujemy rozwiązania dotyczące monitoringu parkingu, zarówno...

Zobacz więcej

Nasza oferta systemy parkingowe

Aktualności

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszych realizacji pomysłów tego, co dzieje się w naszej firmie oraz czym istotnym żyje branża parkingowa? Koniecznie odwiedzaj ten dział. Właśnie tutaj prezentujemy aktualności istotne z naszego punktu widzenia. Zachęcamy także do śledzenia nas na FB i Instagramie.

Aktualności

SKIDATA na targach Intertraffic Amsterdam

2024-02-26

SKIDATA na targach Intertraffic Amsterdam

Już 16 kwietnia startuje kolejna edycja targów Intertraffic Amsterdam.

System parkingowy SKIDATA w Hali Stulecia

2023-02-21

System parkingowy SKIDATA w Hali Stulecia

DG PARK zainstalował najnowsze rozwiązania SKIDATA na parkingach wrocławskiej Hali Stulecia. 

Formularz kontaktowy

Jesteś zainteresowany/na naszą ofertą?
Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 

Biuro Handlowe

 

ul. Kaczeńca 16
04-556 Warszawa
+48 22 111 00 23
info@dgpark.pl
www.dgpark.pl
 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż: a) administratorem danych osobowych jest DG Park Zwierzchowski Spółka jawna, z siedziba w Warszawie (00-444), przy ul. Górnośląskiej 4A/35. Dane kontaktowe: adres korespondencyjny: Ul. Robotnicza 11/13, 02-261 Warszawa, tel. +48221110023 email: info@dgpark.pl. b) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). c) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych. d) dane osobowe są przekazywane innym podmiotom tj.: LH.pl Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań (hosting) oraz mogą być przekazywane partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję. e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja). g) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. h) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procedowana.