Projekty UE

WYNIKI PROJEKTU

WYNIKI PROJEKTU

Innowacyjny System Zarządzania Parkingiem

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Współfinansowanie: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Umowa nr RPMA.01.02.00-14-5623/16-00).

Całkowita wartość projektu: 1.269.586,02 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 660.254,44 PLN

Nazwa beneficjenta: DG PARK Zwierzchowski Sp.J.

Okres realizacji: 2017-2018

 

W wyniku realizacji projektu powstał innowacyjny system zarządzania parkingiem, składający się z:

 • oprogramowania zarządzającego,

 • aplikacji klienta,

 • urządzeń instalowanych fizycznie na parkingu.

 

 

ŚCIEŻKA REALIZACJI PROJEKTU

1. Opracowana została koncepcja techniczno-funkcjonalna systemu. Wyspecyfikowano elementy składowe systemu pod kątem badań technologicznych. Określono kryteria badań w odniesieniu do elementów składowych systemu. Przeprowadzono badania technologiczne elementów składowych (podzespołów systemu). W efekcie prac wybrano optymalne podzespoły projektowanego systemu. W efekcie powstała specyfikacja techniczno-funkcjonalna.

2. Oprogramowano i wdrożono algorytmy. Oprogramowano i wdrożono interfejs użytkownika, a także oprogramowano i wdrożono system bazodanowy. Następnie wykonano integrację oprogramowanych podsystemów. W efekcie powstała wstępna wersja systemu.

3. Oprogramowano i wdrożono firmware prototypu bariery i kolumny parkingowej. Wykonano testy częściowe firmware. Wykonano prototypy obudów bariery i kolumny. Wyposażono w niezbędne urządzenia prototypy bariery i kolumny oraz wykonano połączenia wewnętrzne w obudowach. Wykonano pierwsze testy urządzeń w środowisku laboratoryjnym. W efekcie powstała pełna wersja systemu, w tym prototypy bariery i kolumny oraz oprogramowanie systemu bez aplikacji dodatkowych.

4. Oprogramowano dodatkowe narzędzia służące do zdalnego zarządzania parkingiem. Oprogramowano raporty i statystyki. Oprogramowano API/SDK. Przeprowadzono testy systemu. W efekcie powstała pełna wersja innowacyjnego systemu zarządzania parkingiem. Powstał także raport z testów.

5. Przeprowadzono testy, w wyniku których powstało zestawienie niezbędnych poprawek. Wdrożono poprawki ujawnionych błędów. Wykonano testy ostateczne systemu, potwierdzające właściwe działanie systemu. W efekcie powstała ostateczna wersja systemu.

6. Promocja projektu: powstała strona internetowa projektu (parasol.dgpark.pl), opracowano system identyfikacji wizualnej, opracowano i wydrukowano plakaty informacyjne oraz wyprodukowano i umieszczono w miejscu realizacji projektu tablice pamiątkowe.

 

INNOWACYJNOŚĆ SYSTEMU

Tradycyjne systemy parkingowe na rynku polegają na sprzedaży produktu (oprogramowania i urządzeń) na wyłączność finalnemu klientowi. My oferujemy usługę (możliwość korzystania z zawsze aktualnego oprogramowania) plus minimum niezbędnego sprzętu, takiego jak przede wszystkim szlabany.

System składa się z oprogramowania zarządzającego, aplikacji klienta oraz urządzeń instalowanych na parkingu.

System nie wymaga fizycznej instalacji serwerów i komputerów na parkingu. Jest zainstalowany w tzw. chmurze i za pośrednictwem połączenia sieciowego obsługuje urządzenia na parkingu, w tym przede wszystkim czytniki nośników danych oraz szlabany. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko ograniczamy wydatki (na instalacji rzeczywistych serwerów), ale i podnosimy skuteczność działania (oprogramowanie jest automatycznie aktualizowane, wszelkie błędy są zdalnie poprawiane). Co więcej, możliwe jest korzystanie z systemu parkingowego na zasadzie czasowego korzystania z usługi/serwisu, bez konieczności zakupu na własność oprogramowania.

Administratorowi systemu wystarczy jakiekolwiek urządzenie (komputer, tablet, smartfon, itp.) z dostępem do internetu, by mógł zalogować się (z dowolnego miejsca) do administracyjnej części systemu i w niej konfigurować taryfy, zarządzać abonamentami, tworzyć wszelkie raporty i statystyki, monitorować pracę systemu.

Kluczowym elementem systemu jest serwis/aplikacja użytkownika (kierowcy). Uruchamiana na dowolnym urządzeniu posiadającym dostęp do internetu. Podstawową funkcją aplikacji jest zastąpienie wszelkich innych nośników danych wykorzystywanych na parkingu (karta abonamentowa, chip, itp.) – służy do potwierdzenia wjazdu i wyjazdu na parking (w rzeczywistości potwierdzenia obecności przy danym szlabanie).

Rozwinięciem funkcjonalności jest możliwość założenia własnego konta w systemie (konto kierowcy) i korzystania z serwisu/aplikacji tak, jak korzystało by się z biletów jednorazowych wydawanych w kolumnie parkingowej. Zamiast pobrania wspomnianych biletów, na własnym smartfonie potwierdzamy wjazd (otwieramy transakcję – czas parkowania zaczyna być naliczany).

Kolejnym krokiem jest wykorzystanie przez kierowcę aplikacji do opłacenia parkowania (zamiast udawania się do kasy automatycznej lub biura obsługi klientów) w formie ściągnięcia należności z karty kredytowej lub przekierowania do aplikacji płatniczej. W ostatnim kroku kierowca wykorzystuje aplikację do potwierdzenia swojej obecności na wyjeździe z parkingu, otworzenia szlabanu wyjazdowego i zamknięcia transakcji.

Na tym jednak funkcjonalności aplikacji kierowców nie kończą się. Wśród innych ważnych zadań jest zastąpienie interkomu (kierowca może, korzystając z aplikacji, połączyć się z obsługą parkingu). Kolejna ważna funkcja to historia parkowania. Dzięki niej, w przypadku osób regularnie parkujących na danym parkingu, kierowca może w wybranym przez siebie momencie (w zdefiniowanych przez administrację ramach czasowych) zamówić fakturę zbiorczą za wszystkie swoje parkowania w wybranym okresie. Aplikacja może być też wykorzystywana przez administrację parkingu do komunikacji z kierowcami poprzez np. wysyłanie wybranym kierowcom lub grupom kierowców odpowiednich komunikatów (np. informacji o aktualnych promocjach, reklam, ważnych komunikatów, itp.).

 

OPROGRAMOWANIE

System składa się z następujących modułów:

 • Moduł sterownika do bariery.

 • Moduł serwera dla aplikacji.

 • Moduł aplikacji Web.

 

Każdy z wymienionych modułów posiada również komponentową budowę, czyli składa się różnych bibliotek, pakietów, podmodułów.

 

Sterownik do bariery jest kontrolowany przez serwer aplikacyjny Wildfly. Jest on napisany w technologii Java EE. Sterownik posiada interfejs komunikujący się bezpośrednio z barierą i stanowi również interfejs do komunikacji z serwerem aplikacji Web. Podstawowymi funkcjami / usługami są: otwórz barierę, zamknij barierę, otwórz na stałe, zamknij na stałe.

Sterownik umożliwia również zbieranie informacji o stanie bariery, w szczególności czy bariera została otwarta, czy zamknięta oraz czy pojazd przejechał lub czy się wycofał. Zdarzenia związane z barierą są zapisywane w bazie danych.

 

Moduł serwera do aplikacji jest głównym modułem odpowiedzialnym za całą logikę systemu parkingowego. Moduł wystawia też interfejs do komunikacji z aplikacją Web oraz komunikuje się z modułem sterownika bariery. Został napisany w technologii Java EE i jest kontrolowany przez skalowalny poziomo i pionowo serwer aplikacyjny Wildfly. Oprócz aplikacji Java ta część systemu posiada także relacyjną bazę danych PostgreSQL. Dostęp do poszczególnych funkcji systemy został zrealizowany przez wystawienie usług REST.

 

Moduł aplikacji Web instaluje się na dowolnym serwerze http (serwer ten musi realizować funkcję load balancera, aby równomiernie obciążyć stronę backendu). W rozwiązaniu przyjęliśmy serwer Apache 2. Sama aplikacja została napisana w języku Angular. Składa się z części dla klientów parkingu oraz z części do administrowania parkingiem. Strona dla klientów parkingu jest responsywna. Dzięki temu dostosowuje się do urządzenia, na którym jest wyświetlana.

 

Podstawowe właściwości:

 • system działający w chmurze, bez fizycznego serwera na parkingu, pozwalający na odpłatne korzystanie z softu w zdefiniowanym (opłaconym) czasie,

 • aplikacja (dostępna na smartfonie) pozwalająca na zastąpienie wszystkich innych nośników danych (kart, biletów jednorazowych), czyli wjadę, wyjadę i opłacę mając tylko telefon,

 • możliwość założenia konta poszczególnego kierowcy (zastąpienie biletu aplikacją, pokazującą w czasie rzeczywistym długość parkowania, czas wjazdu, aktualną stawkę, czas pozostały do wejścia do kolejnej stawki, itp. – przy czym administrator definiuje, które z tych informacji mają być dostępne i może np. wyłączyć funkcję pokazywania czasu pozostałego do wejścia w kolejną opłatę),

 • opłacanie parkowania poprzez aplikację (zarówno poprzez zdefiniowaną/zarejestrowaną w systemie kartę płatniczą, jak i poprzez przekierowanie do aplikacji płatniczej),

 • smartfon ma także przejąć funkcję interkomu na wypadek jakichkolwiek problemów – w aplikacji jest przycisk połączenia się z obsługą),

 • aplikacja dla każdego ze zdefiniowanych użytkowników buduje własną historię parkowania i pozwala na zamówieni zbiorczej faktury,

 • aplikacja umożliwia komunikację marketingową administratorowi, np. poprzez wysyłanie reklam/promocji/kuponów zdefiniowanym użytkownikom aplikacji,

 • jako opcja dodatkowa aplikacja może być powiązana z ogólnodostępnymi nawigacjami – pozwoli na znalezienie najbliższego parkingu z systemem na mapie, sprawdzenie aktualnej zajętości na nim, sprawdzenie cen, zarezerwowanie miejsca i opłacenie.

 

SZLABAN

W skład Innowacyjnego Systemu Zarządzania Parkingami wchodzi też własny szlaban, mieszczący w obudowie wszystko, co z zakresu sprzętowym powinno być zainstalowane na parkingu. A zatem wewnątrz szlabanu będzie nie tylko sterowanie samym urządzeniem, ale też:

 • urządzenia do komunikacji z aplikacją na smartfonie,

 • urządzenia do sterowania pilotami (jako opcja – ale i to będzie unikalne na rynku rozwiązanie, bowiem wbudowany w szlaban komputer może zbierać całą historię użycia pilotów posiadających unikalne ID, wraz z kierunkiem przejazdu pojazdu po otworzeniu szlabanu danym pilotem, dzięki czemu nie trzeba rezygnować z funkcji APB),

 • szlaban zmieści w sobie także czytnik dalekiego zasięgu, kamerę z systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych, kamery CCTV, i inne rozwiązania).

 

KOLUMNA

Jako awaryjne urządzenie opcjonalne (dla klientów, którzy w początkowym okresie oferowania nowego systemu na rynku będą sceptyczni do aż tak dużej „rewolucji” w podejściu do zarządzania parkingiem) w ramach projektu powstała także własna, uproszczona kolumna parkingowa wydająca bilety i czytająca je na wyjeździe.

Może być wykorzystana opcjonalnie, gdy zdarzy się kierowca niekorzystający z powstałej w ramach projektu aplikacji, a administrator parkingu chce mieć możliwość opcjonalnego wydawania biletów tradycyjnych.

W kolumnie będą mogły być wbudowane także zewnętrzne czytniki (np. budynkowej kontroli dostępu) bądź czytniki kart kredytowych (by zastąpić kasę automatyczną i pozwolić kierowcy na opłacenia parkowania przy wyjeździe).

 

 

Osobom zainteresowanym przetestowaniem systemu i sprawdzeniem możliwości aplikacji udostępniamy link do systemu wraz z loginem i hasłem. Prototypy powstałych urządzeń są do obejrzenia na żywo w biurze DG PARK, po wcześniejszym umówieniu. Zapraszamy serdecznie do kontaktu: biuro@dgpark.pl

Nasza oferta systemy parkingowe

Aktualności

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszych realizacji pomysłów tego, co dzieje się w naszej firmie oraz czym istotnym żyje branża parkingowa? Koniecznie odwiedzaj ten dział. Właśnie tutaj prezentujemy aktualności istotne z naszego punktu widzenia. Zachęcamy także do śledzenia nas na FB i Instagramie.

Aktualności

SKIDATA na targach Intertraffic Amsterdam

2024-02-26

SKIDATA na targach Intertraffic Amsterdam

Już 16 kwietnia startuje kolejna edycja targów Intertraffic Amsterdam.

System parkingowy SKIDATA w Hali Stulecia

2023-02-21

System parkingowy SKIDATA w Hali Stulecia

DG PARK zainstalował najnowsze rozwiązania SKIDATA na parkingach wrocławskiej Hali Stulecia. 

Formularz kontaktowy

Jesteś zainteresowany/na naszą ofertą?
Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 

Biuro Handlowe

 

ul. Kaczeńca 16
04-556 Warszawa
+48 22 111 00 23
info@dgpark.pl
www.dgpark.pl
 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż: a) administratorem danych osobowych jest DG Park Zwierzchowski Spółka jawna, z siedziba w Warszawie (00-444), przy ul. Górnośląskiej 4A/35. Dane kontaktowe: adres korespondencyjny: Ul. Robotnicza 11/13, 02-261 Warszawa, tel. +48221110023 email: info@dgpark.pl. b) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). c) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych. d) dane osobowe są przekazywane innym podmiotom tj.: LH.pl Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań (hosting) oraz mogą być przekazywane partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję. e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja). g) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. h) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procedowana.